အစစ္အမွန္အမ်ားပိုင္ဘဏ္နဲ႔ အစစ္အမွန္ဘဏ္သူေဌးေတြေပၚေစခ်င္

အစစ္အမွန္အမ်ားပိုင္ဘဏ္နဲ႔ အစစ္အမွန္ဘဏ္သူေဌးေတြေပၚေစခ်င္
09, January 2017
Total View : 321

ဘဏ္လုပ္ငန္းကိုသီးသီးသန္႔ သန္႔မလုပ္ဘဲလုပ္ငန္းေပါင္းစံုနဲ႔ေရာသမ ေမႊၾကတဲ့ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်စရာရွိ သလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို အားနာပါနာနဲ႔ ေမးလိုက္မယ္ဆိုလွ်င္အနာေပၚတုတ္က် သလိုနာသြားၾကမယ့္ လူေတြရွိၾက လိမ့္မယ္၊ နာစရာရွိသူေတြနာၾကမွာ ဟာသဘာဝက်သလိုေမးစရာရွိတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးတဲ့ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔လည္း ေမးသင့္ေမးထိုက္လို႔ေမးတာျဖစ္လို႔ သဘာဝက်ေနမွာပါပဲ။

အမ်ားပိုင္ဘဏ္လို႔ေခၚၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားဟာအမ်ားပိုင္စစ္စစ္မဟုတ္ၾကပါ ဘူး။ လူအမ်ားပိုင္ဆိုတာထက္လူတစ္ စုပိုင္ဘဏ္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေသာေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြ ရဲ႕သား သမီးေတြနဲ႔ခ႐ိုနီဆိုသူေတြက သာအဲဒီ ဘဏ္ေတြရဲ႕အစုရွယ္ယာ ရွင္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီႏိုင္ငံမွာ အစိုးရရဲ႕ေငြေၾကးဆိုင္ ရာမူဝါဒေတြနဲ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြကို မလိုက္နာၾကတဲ့အတြက္ ပိတ္ ပစ္ခဲ့ရတဲ့ဘဏ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘဏ္ေတြပိတ္ လိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကို အစိုးရ က အက်ိဳးအေၾကာင္းအခ်က္အလက္ တိတိက်က်မေဖာ္ျပေပးခဲ့ေလေတာ့ သို႔ေလာ သို႔ေလာအေတြးေပါင္းမ်ား စြာနဲ႔ၿပီးခဲ့ရပါတယ္။ ဘဏ္ႀကီးတစ္ခု ဆိုလွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈမွ ရရွိထားတဲ့ေငြေတြနဲ႔လည္ပတ္ေနတာ ေၾကာင့္ ပိတ္ခဲ့ရတယ္လို႔လည္းသိရပါ တယ္။

အမ်ားပိုင္ဘဏ္လို႔နာမည္တပ္ထားေပမဲ့ အာဏာရွိလို႔ေငြရွိလာ တဲ့သူေတြ၊ အာဏာရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ယွက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ခ႐ိုနီေတြကပဲ "တူသားေနာင္မယ္" ေတြရဲ႕နာမည္ေတြနဲ႔ ရွယ္ယာအမ်ားစုကိုရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘဏ္ဆိုတာ ေငြစုထားတဲ့ေနရာ၊ ပိုက္ဆံေခ်းလို႔ရတဲ့ ေနရာအျဖစ္ေလာက္သာသိၾကတဲ့ လူတစ္စုကဘဏ္ဥကၠ႒ေတြ CEOေတြ၊ ဘာအရာရွိညာအရာရွိ နာမည္ေတြခံၿပီးအဲဒီဘဏ္ေတြမွာ မိန္႔မိန္႔ႀကီးေတြ႕ရ တတ္ပါတယ္။တကယ့္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ေအာက္ကပါ။ 

သူတို႔ အဲဒီဘဏ္ေတြကိုတတ္လို႔ ဖြင့္ထားတာတာမဟုတ္ဘဲ တျခားရည္ ရြယ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ဖြင့္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အ မွန္ကို ကာယကံျဖစ္တဲ့သူတို႔နဲ႔ဘုရားပဲသိလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့အမ်ားရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ ဟိုကုမၸဏီစုႀကီးရဲ႕ ဦးဘယ္သူ ကဖြင့္ထားတာ၊ အရင္တုန္းကဘာ ဝန္ႀကီးနဲ႔သူ႔သားသမီးေတြက လုပ္ေန တာ၊ စသျဖင့္နားလည္ထားၾကပါ တယ္။

ဒီေတာ့ ဂဏန္းတြက္စက္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမႏွိပ္တတ္တဲ့သူ၊ တ႐ုတ္ေပသီးေတာင္ေကာင္းေကာင္း မတြက္တတ္တဲ့သူေတြ အဲဒီဘဏ္မ်ား မွာ အခန္႔သားေနရာယူထားတာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဘဏ္ကိစၥဘဏ္ လုပ္ငန္းေတြကိုနားမလည္ေပမဲ့ေျမာက္ ျမားလွစြာေသာ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ ငန္းေတြကိုေဖာ္႐ိႈး လုပ္ၿပီးဘဏ္ ေလာကကိုဝင္႐ႈပ္ေန တတ္တယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေငြရွိလာေတာ့ ဘဏ္ဖြင့္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြလည္း သူတို႔မွာရွိလာၾကၿပီးအလိုလိုဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

ဒီလိုလုပ္ငန္းေပါင္းစံုလုပ္တဲ့ သူေဌးႀကီးေတြ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိ ႏိုင္ဘူးလို႔ တခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္ၾကပါတယ္။ 

ဘဏ္ေတြျပႆနာျဖစ္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ကေန ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းတာ ရွိခဲ့ေပမဲ့ေငြ ေၾကးအပ္ႏွံခဲ့ၾကတဲ့ လူထုႀကီးမွာေတာ့ ဒုကၡေပါင္းစံုေတြ႕ႀကံဳရေလ့ရွိပါ တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ အာရွ ဓနဘဏ္၊ ေမဖလားဝါးဘဏ္တို႔မွာ ျပႆနာျဖစ္ ခဲ့ၾကတာေတြကသင္ခန္းစာယူစရာပါ။ 

ေျပာခ်င္တာက ]ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ဘဏ္ လုပ္ငန္းသီးသန္႔လုပ္ကိုင္သူမ်ားမဟုတ္ ျခင္းဟူေသာႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါကယံုၾကည္စိတ္ခ် ႏိုင္စြမ္းမွာ ေဝဖန္စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္} ဆိုတဲ့သတင္းစာတစ္ေစာင္ရဲ႕ဘဏ္လုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ ေစာင္ထဲကမွတ္ခ်က္ပါ။ ဒီမွတ္ခ်က္ ကို မွားတယ္၊ မွန္တယ္မေျပာခ်င္ေပမဲ့ သတိထားစရာ၊ သတိမူစရာလို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္ေငြေရးေၾကးေရးအသီး သီးမွာဘဏ္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေငြေရး ေၾကးေရးစီးဆင္းမႈေတြဟာတျခားလုပ္ ငန္းေတြကေငြေရးေၾကးေရးစီးဆင္မႈ ေတြနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားေနမွာအမွန္ပါပဲ။ ေရာသမေမႊလို႔လည္းရလိမ့္မယ္မထင္ ဘူး။ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းမဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစံုလုပ္ေနၾကတဲ့ျမန္မာလုပ္ငန္း ရွင္ေတြဘဏ္မ်ားမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနမႈေတြဟာ ဘဏ္အေပၚမွာလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈကို သံသယဝင္ စရာျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းျဖစ္ ေနတဲ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို ေရာခ်လို႔မ ရပါဘူး။ နဂါးကနဂါး၊ ငါးရွဥ္႔ကငါးရွဥ္႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ငါးရွဥ့္အတြက္ နဂါးထိ ခိုက္ႏွစ္နာေအာင္လုပ္လို႔ရမယ္မထင္ ပါဘူး။ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥက တစ္ခုလည္းရွိလိမ့္မယ္။ ဘဏ္ လုပ္ငန္းေတြကို သီးသန္႔အေနအထား မ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ဖန္တီးတာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

အစစ္အမွန္အမ်ားပိုင္ဘဏ္ ေတြ ေပၚေပါက္လာေစခ်င္တယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းကိုပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္တဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းသူေဌးမ်ား လည္းေပၚေပါက္ေစခ်င္တယ္။  တ ကယ္ေတာ့ ဘဏ္သူေဌးမ်ားကပဲ ဘဏ္ကိုဘဏ္နဲ႔တူေအာင္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီးဘဏ္ေတြကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ လိမ့္မယ္။

ထက္ေက်ာ္