လုပ္ငန္းရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား

လုပ္ငန္းရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား
05, January 2017
Total View : 611

သင္ဟာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ဟုတ္ပါသလား။ ဒီအတြက္ သင့္ကိုယ္စား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႔ ကြန္ဂရက္က်ဴ ေလးရွင္းလုပ္လိုက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥမွမဟုတ္တာပဲ။ ဒီလိုမ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥေပၚကို ေနာက္ထပ္ခက္ခဲ တဲ့အရာကထပ္ ဆင့္ဝင္ေရာက္ေရာေႏွာ လာျပန္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရရွည္ေအာင္ျမင္ စြာရပ္တည္ႏိုင္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ အပင္တစ္ ပင္အျပစ္အနာအဆာနည္းပါးစြာႀကီးျပင္း လာဖို႔မ်ိဳးေစ့မွန္ဖို႔ လည္းလိုသလို အပင္စိုက္ ပ်ိဳးထားရာေရခံေျမခံေကာင္းဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ေရခံ၊ေျမခံ ေကာင္းတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ဘာေတြ လိုအပ္မလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ဝန္ထမ္းေတြ၊ လုပ္သားေတြရဲ႕လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြကိုနားလည္သေဘာ ေပါက္ထားေအာင္လုပ္ပါ

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလည္ပတ္ဖို႔ အတြက္ဉာဏလုပ္သားျဖစ္တဲ့ဝန္ထမ္း ေတြ၊ ကာယလုပ္သားျဖစ္တဲ့အလုပ္သမား ေတြကိုအသံုးျပဳရပါတယ္။ လုပ္ငန္း ပမာဏႀကီးလွ်င္ႀကီးသေလာက္အသံုးျပဳ ရတဲ့လုပ္သားအင္အားလည္းလိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိေအာင္ထည့္ထားရပါတယ္။

အလုပ္ရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ ဖို႔ဆိုတာမိမိဆီမွာရွိတဲ့ လုပ္သားေတြရဲ႕လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ စိတ္ရွည္သည္းခံ ႏိုင္မႈေတြနဲ႔လုပ္ရမယ့္က႑၊ အပင္ပန္းခံႏိုင္ မွအဆင္ေျပၿပီးေျမာက္မယ့္က႑၊ လက္ ေအာက္ငယ္သားအဖြဲ႕သားေတြကိုေနရာ တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့က႑စတာ ေတြမွာဘယ္သူ႔ကိုဘယ္ေနရာမွာေနရာခ် ထားလုပ္ေဆာင္ေစမယ္ဆိုတာကိုျမင္ တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ ေတာ့ညဏအားသံုးလုပ္သားေတြရဲ႕အ ေၾကာင္းကိုသိထားလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္ ေပမဲ့လုပ္ငန္းငယ္ေလး ေတြမွာေတာ့Óဏ အားသံုးလုပ္သားေတြအျပင္ ကာယအား သံုးလုပ္သားေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကိုပါသိ ထားဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) လုပ္သားေတြကိုလူမွန္၊ ေနရာမွန္ ျဖစ္ေအာင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ႀကိဳးစားပါ

မိမိအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာရွိတဲ့ လုပ္သား ေတြရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို နားလည္သိရွိ ထားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အဲဒီလုပ္သား ေတြကိုလုပ္ငန္းရဲ႕သင့္ေတာ္မယ့္အစိတ္အ ပိုင္းေတြမွာေနရာခ်ထားၿပီး တာဝန္ေတြခြဲ ေဝလုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ပါပဲလူတိုင္းမွာအရည္ အခ်င္းတစ္မ်ိဳးစီရွိၿပီးသားျဖစ္တာေၾကာင့္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူလူမွန္၊ ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔ပဲအေရးႀကီးပါတယ္။

(၃) ယံုၾကည္လို႔ရတဲ့သူ၊ အားကိုးလို႔ရမယ့္သူေတြကိုစစ္ထုတ္ေရြးခ်ယ္ပါ

      မိမိရဲ႕လုပ္သားေတြကို လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြခြဲေဝလုပ္ေဆာင္ေစတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လံုး၊ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ပန္းတိုင္မေရာက္

ေသးခင္ကာလပတ္လံုးမွာဘယ္သူက ေတာ့အမွားအယြင္းနည္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့ဇြဲေကာင္း ေကာင္း နဲ႔လုပ္ႏိုင္တယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့ စိတ္ရွည္တတ္တယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့ အပင္ပန္းခံႏိုင္တယ္ စသျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ သံုးသပ္မွတ္သားထားဖို႔လိုပါတယ္။

      ဒီအထဲကမွ ဘယ္သူကေတာ့ မိမိျဖစ္ခ်င္တာေတြကို မိမိသတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့႐ိုးသား မႈရွိတယ္၊ အက်င့္စာရိတၲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ခ်ရတယ္ စသျဖင့္မိမိသေဘာက် ႏွစ္သက္တဲ့သူ ဒါမွမဟုတ္ မိမိအတြက္ယံု ၾကည္အားကိုးလို႔ရမယ့္သူေတြကိုစစ္ထုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ဒီလူေတြ ထဲကမွ ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္ခ်င္တာေတြ ကိုထပ္မံစမ္းသပ္ၿပီး လက္ေရြးစင္ေတြစစ္ ထုတ္ေရြးခ်ယ္ထားရပါမယ္။

(၄) လုပ္သားေတြကို မိမိလိုခ်င္တဲ့ပံုစံ ေရာက္ေအာင္ဆြဲေခၚသင္ၾကားေပးပါ

လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ဖို႔ျပင္ဆင္ တဲ့အခါ မိမိလုပ္သားေတြရဲ႕အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ အျပင္အဆင္ အခင္းအက်င္း ကဘာလဲဆိုတာကိုအရင္ဆံုးစူးစမ္းရပါ မယ္၊ သိေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ သူတို႔ေလး ေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပံု၊ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ျပင္ ဆင္ပံုေတြက ခရီးပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ အေကြ႕အဝိုက္မ်ားၿပီးၾကန္႔ၾကာေနဖို႔ရွိတယ္ လို႔ျမင္လွ်င္မိမိစဥ္းစားထားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ မိမိရဲ႕ယခင္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အေတြ႕အႀကံဳေတြ ကိုမိမိရဲ႕တပည့္လုပ္သားေတြအေပၚမွ်ေဝ ေပးတာ၊ အႀကံေပးတာမ်ိဳးေတြလုပ္သင့္ ပါတယ္။

ဒီလိုျပဳလုပ္ရာမွာတခ်ိဳ႕တပည့္ေတြ ကဆင္ေျခဆင္လက္ေတြေပးၿပီးအျငင္း အခံုလာလုပ္ေနလွ်င္လည္းသူ႔ရဲ႕ ဆင္ေျခနဲ႔ မိမိရဲ႕ျဖစ္ႏိုင္ေျခဘယ္ဟာကပိုၿပီး အသက္ ဝင္လႈပ္ရွားဖို႔ ပိုမိုနီးစပ္မလဲဆိုတာကိုအ ခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာခ်ျပႏိုင္ဖို႔လိုပါ တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲလုပ္သားေတြကိုမိမိလိုခ်င္ တဲ့ပံုစံမ်ိဳးဆီေရာက္ေအာင္ဆြဲေခၚသင္ၾကား ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မိမိရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳကေနရရွိခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြထဲကတခ်ိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းေတြ၊ ပါးနပ္ လိမၼာစြာစကားေျပာဆိုနည္းေတြ၊ အေျခခံ ကစလို႔အရည္အေသြးျမင့္ေတြးေခၚယူဆပံု ေတြစတဲ့ ွသ္အ ႈငူ ေတြကိုလည္း သင္ၾကားေပးဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။

(၅) ဇီဇာမေၾကာင္လြန္းပါနဲ႔

လုပ္ငန္းရွင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ဟာမိမိရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာအၿမဲတမ္း မ်က္ျခည္မျပတ္အကဲခတ္တာ၊ ဆံုးမသင္ ၾကားေပးတာမ်ိဳးေတြလုပ္ရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒီကေနတစ္ဆင့္လြန္ကဲတဲ့ အစြန္းတစ္ဖက္ ကိုေရာက္သြားၿပီး အေသးအဖြဲကိစၥေလး ေတြကိုပံုႀကီးခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုတာ၊ အျပစ္ရွာ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းတာ၊ ေနာက္ဆံုးကုန္ကုန္ ေျပာရလွ်င္ဝန္ထမ္းေတြအေနအထိုင္က်ဥ္း က်ပ္ေစတဲ့ဇီဇာေၾကာင္ လြန္းတဲ့အျပဳအမူ ေတြကိုေတာ့ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုဇီဇာေၾကာင္လြန္းတာဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕တက္ျြကစိတ္ကိုခ်ိဳးႏွိမ္ထား ရာေရာက္သလိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို လည္းေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာထိခိုက္နစ္နာရမယ့္သူက မိမိသာလွ်င္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

(၆) အတင္းအဖ်င္းေတြ၊ မလိုမုန္းထား စိတ္ေတြကိုဖယ္ရွားသုတ္သင္ေပးပါ

      တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မနာလိုမႈေတြ၊အျပစ္တင္ပုတ္ခတ္ေနမွဳ ေတြ၊ မလိုမုန္းထားစိတ္ဝင္ေနမႈေတြရွိတတ္ ပါတယ္။ ဒါက ေနရာတိုင္းမွာႀကံဳရတတ္ တဲ့အခက္အခဲလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးႀကံဳလာလွ်င္ ေတာ့အရင္ဆံုးလုပ္ရမွာက လာတိုင္တာ ေတြကိုအေသအခ်ာနားေထာင္လိုက္ပါ။ ၿပီးတာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေစာင္းေနတဲ့အျမင္ကို ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးလိုက္ပါ။ သူတစ္ပါး အားအျမင္ေစာင္းေနလို႔မိမိအတြက္အက်ိဳး အျမတ္မရွိေၾကာင္းနားဝင္ေစမယ့္စကား ေတြကိုေျပာျပရပါမယ္။

ဒီလိုနဲ႔မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ အသိုက္ အဝန္းထဲကအတင္းအဖ်င္းေတြ၊ မလိုမုန္း ထားစိတ္ေတြဖယ္ရွား သုတ္သင္ေပးရပါ မယ္။ ဒီစိတ္ေတြဟာ ထုထည္ႀကီးလွ်င္ႀကီး သေလာက္ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္တဲ့လမ္း ေပၚမွာတားဆီးထားတဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ႀကီးလည္းျဖစ္ေနတတ္တာေၾကာင့္မေပါ့ ဆသင့္ပါဘူး။

(၇)မိမိအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြကိုျမန္ျမန္သိေအာင္ႀကိဳး စားပါ။ သိတာနဲ႔ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းဖို႔လုပ္ပါ

လုပ္ငန္းဆိုတာ လူအမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတာေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းထဲ ကလူအခ်င္းခ်င္းအဆင္မေျပတာ၊ အျမင္ ေစာင္းေနၾကတာစတဲ့ပုဂၢလိကအဆင္မေျပ မႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လုပ္ ငန္းလုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္လို႔လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ လည္းရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ ေယာက္ဆိုတာအင္မတန္မွအလုပ္႐ႈပ္ ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္း ေရရွည္လည္ပတ္စီးဆင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကံဆအားထုတ္ေနရသူေတြလည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ဟိုးေအာက္ေျခအထိ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုမသိနိုင္ေတာ့ ဘူးေပါ့။ဒါေပမဲ့အထက္ကေျပာခဲ့သလို ပုဂၢလိကနဲ႔ပတ္သက္တာေရာ လုပ္ငန္းနဲ႔

ပတ္သက္တာေတြမွာပါ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာရပ္ေတြ ရွိေနနိုင္ၿပီး ဒါေတြက ကင္ဆာေရာဂါလိုမ်ိဳး တေျမ့ေျမ့နဲ႔လိႈက္စား တတ္တဲ့အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့လက္ေရြးစင္တပည့္လုပ္သား ေတြဆီကေနမိမိအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ နိစၥဓူဝျဖစ္ ပ်က္မႈေတြကိုသိရွိနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္။တကယ္လို႔ မိမိအဖြဲ႕အစည္းထဲ မွာအခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာရပ္ေတြရွိ ေနၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ကိုသံုးသပ္ၿပီးေျပလည္ေအာင္အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။

(၈) မိမိအဖြဲ႕အစည္းထဲကေနထြက္ေပၚ လာတဲ့အသံေတြကိုစဥ္ဆက္မျပတ္နားစြင့္ထားပါ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထဲမွာရွိေနၾကသူ ေတြဟာသူစိမ္းတရံေတြပါ။ ေမာင္ႏွမသား ခ်င္းေတြမဟုတ္ၾကပါဘူးေမာင္ႏွမသားခ်င္း ေတြေတာင္အခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလံုးလံုး နဲ႔သင့္ျမတ္တာေတြအၿမဲတမ္းရွိမေနပါဘူး။ ဒါဆိုသူစိမ္းတရံေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အသိုက္အဝန္းဆိုလွ်င္ေတာ့ အၿမဲတမ္းအသံတစ္သံတည္းထြက္လာဖို႔ဆို တာပိုလို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေနအထားလည္းျဖစ္ ပါတယ္။

လုပ္ငန္းမစတင္ခင္အခ်ိန္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလ အတြင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအလုပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ျငင္းၾကခံုၾကတာေတြ၊ သေဘာထားကြဲလြဲ တာေတြစတဲ့အသံေတြနဲ႔ ဆူညံေနၾကမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာျငင္းခုန္မႈ၊ေကာင္း ေသာေဆြးေႏြးမႈ၊ ေကာင္းေသာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္မႈေတြဆိုလွ်င္သိပ္ျပႆနာ မရွိေပမဲ့ အဆိုးဖက္ကိုဦးတည္လာတဲ့သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒါဟာမီးေလာင္ ေတာ့မယ့္လကၡဏာျဖစ္ၿပီး ဒီမီးကိုမ ေလာင္ခင္ႀကိဳတားရပါလိမ့္မယ္။ဒါေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းထဲကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အသံေတြကိုစဥ္ဆက္မျပတ္နားစြင့္ထားဖို႔လို တယ္လို႔ထည့္ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၉) အခ်ိန္အခါနဲ႔အက်ိဳးအျမတ္ရရွိနိုင္ မႈအေပၚမူတည္ၿပီးခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့မႈေတြလုပ္ေပးပါ

ဒီအခ်က္ကလုပ္ငန္းရွင္တစ္ ေယာက္အတြက္အေရးပါတဲ့အခ်က္ တစ္ခု လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြဆိုတာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ ဘူး။ ဒါ့အျပင္လုပ္ငန္းဧရိယာႀကီးလွ်င္ႀကီး သေလာက္ရွိေနမယ့္လုပ္သား အင္အားျဖန္႔ ၾကက္မႈေတြကိုလည္းမိမိအေနနဲ႔ အားလံုး လိုက္ၾကည့္မေနႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ မိမိတည္ေဆာက္ထားတဲ့လုပ္ငန္းရဲ႕အက်ိဳး ရလာဒ္ဆိုတာမိမိဆီမွာရွိတဲ့ လုပ္သားေတြ ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ရရွိတာျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့သလို မိမိအတြက္သင့္ေတာ္မယ့္လက္ေရြးစင္ ေတြေရြးထုတ္ၿပီး ဒီလူေတြကေနတစ္ဆင့္

လုပ္ငန္းျဖန္႔ၾကက္ထားမႈအေျခအေနသတင္း ေတြကိုရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီးဒီလူေတြရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးရလာဒ္တစ္ခုသီးပြင့္လာခဲ့

လွ်င္ထိုက္သင့္သေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ ထိုက္သင့္တာထက္ပိုေလ်ာ့တဲ့အနည္း အက်ဥ္းပမာဏေလာက္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

(၁၀) ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ မႈေတြအေပၚအသိအမွတ္ျပဳေပးပါ

လုပ္ငန္းကိစၥတစ္ခုၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္သြားၿပီဆိုလွ်င္အဲဒီအလုပ္ ကိုဝိုင္းဝန္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ လကၡဏာျပသင့္ပါတယ္။ အပန္းမႀကီး ဘူးဆိုလွ်င္ညစာစားပြဲေလးျဖစ္ျဖစ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေက်းဇူးတင္အသိအမွတ္ျပဳ စကားေလးေတြေျပာသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဖြဲ႕အစည္းထဲကလူေတြအခ်င္းခ်င္းရင္း ႏွီးမႈေတြပိုမိုတိုးတက္လာေစမွာျဖစ္သလို စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ေရွ႕ဆက္အလုပ္လုပ္ဖို႔ အတြက္လည္းအေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုတင္ျပေပးခဲ့တာေတြ ကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ မွာရွိသင့္ တဲ့စ႐ိုက္လကၡဏာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္လုပ္ငန္းရွင္ေကာင္း တစ္ေယာက္အျဖစ္ မိမိရွင္သန္ရပ္တည္ ရာအသိုက္အဝန္းမွာေရရွည္ေအာင္ျမင္ စြာရပ္တည္နိုင္ဖို႔အတြက္ေရခံေျမခံ ေကာင္းေတြလို႔ေျပာလွ်င္လည္းမမွားပါဘူး။တိုက္ဆိုင္သူေတြအေနနဲ႔ မႀကိဳက္နွစ္သက္ တဲ့အခ်က္ေတြကိုခ်န္ထားၿပီးႀကိဳက္ႏွစ္ သက္တာေတြကိုယူထားက်င့္ႀကံဖို႔၊ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ရွိၿပီးသားသူေတြကလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုထပ္မံျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ မွတ္သားထားေစခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။

ရာသက္ပန္ (သစၥာပန္းတို႔ လန္းရာေျမ)