၂၀၁၇ အလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ

၂၀၁၇ အလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ
26, December 2016
Total View : 3370

ေျပာင္းလဲမႈေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ဟာ အတိတ္ သမိုင္းထဲမွာ က်န္ေနရစ္ေတာ့မွာျဖစ္ ၿပီးမၾကာခင္ခ်မ္းေအးတဲ့ ၂၀၁၇ႏွစ္ သစ္ကိုေရာက္ရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၁၇ေရာက္လွ်င္ျမန္မာျပည္ မွာအလုပ္အကိုင္ ေတြပိုမိုေပါမ်ားလာ မယ္၊ အသစ္အသစ္ေသာအလုပ္အ ကိုင္ေတြလည္း ေပၚေပါက္လာလိမ့္ မယ္လို႔အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆ လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ 

ကုန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ကိုျပန္လည္ဆန္း စစ္ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္  ျပည္တြင္းအ  လုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ဟာ ထင္သ ေလာက္ခရီးမေပါက္ခဲ့တာ  အားလံုး အသိျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္တီနယ္ပယ္မွ အပျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြထင္သေလာက္မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းက႑မွာ သိသိသာသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္အတန္ ၾကာအားေကာင္းခဲ့တဲ့ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ အားေပ်ာ့ သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာျပည္ဟာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာနဲ႔မတူ ႏိုင္ငံတ ကာနဲ႔ ေရႊလမ္းေငြလမ္းေပါက္သြားၿပီ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာျမန္မာျပည္ သားတို႔ အတြက္၂၀၁၇ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ ျခည္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေတာက္ ပလာေစတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္၂၀၁၇မွာ ေရႊျမန္မာတို႔အတြက္အလုပ္အကိုင္ ေဈးကြက္ဘယ္လိုရွိမယ္၊ ဘယ္ လိုအလုပ္အကိုင္သစ္ေတြအားေကာင္း လာႏိုင္တယ္၊ ဒီအတြက္ ျမန္မာလုပ္ သားေတြဘယ္လိုျပင္ဆင္သင့္တယ္ ဆိုတာကိုေရးသားသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္

ျပည္တြင္းလုပ္သားေဈးကြက္ ကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ လစာ က်ပ္ေငြ၁၀သိန္းနဲ႔အထက္ရတဲ့အလုပ္ အကိုင္ေတြ၊ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြလို႔ ဆိုရမဲ့ လစာက်ပ္ သံုးသိန္းနဲ႔ ၁၀သိန္း ၾကားရသူေတြ၊ ဒီေနာက္မွာမွ က်ပ္သံုး သိန္းေအာက္နဲ႔ က်ပ္တစ္သိန္းဝန္း က်င္အလုပ္အကိုင္ေတြဆိုၿပီး ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ထိုဝင္ေငြဟာ လုပ္သားတစ္ ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခ်ိန္ပိုနဲ႔ အျခားအပိုဝင္ ေငြရတာေတြကိုပါ ေယဘုယ်ထည့္ သြင္းတြက္ခ်က္ထားတာပါ။ ထူးျခား တာက၂၀၁၆မွာ လစာသိန္း၃၀အ ထက္ရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္အလုပ္အကိုင္ ေနရာေတြျပည္တြင္းမွာ ေပၚေပါက္ လာျခင္းပါပဲ။ ဒီလစာစေကးမ်ိဳးကို ျပည္ပနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ အႀကံ ေပးရာထူးမ်ိဳးေတြမွာ ပိုလို႔ေတြ႕လာရ တာပါ။

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ့လုပ္သား ထဲမွာေတာ့စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ အိုင္တီလုပ္ သားမ်ားက လစာအေကာင္းမြန္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိျပည္တြင္းလုပ္ အားခေတြကိုၾကည့္လွ်င္ တစ္လက်ပ္ ၁၀သိန္းအထက္ရရွိသူဟာ အေတာ္ ေလးနည္းေသးေပမဲ့ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ေတာ့လုပ္သားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္လ လစာဟာယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ပိုမိုမ်ား လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ မႈကလည္းလုပ္ခလစာျမင့္မားလာ ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါ တယ္။ ထို႔အတူပါပဲေငြလဲႏႈန္းအ ေျပာင္းအလဲႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ကလည္း ျပည္ပသြားအလုပ္လုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဝင္ေငြကို က်ပ္နဲ႔ျပန္တြက္တဲ့အခါ ျမင့္မား သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဒုတိယ အလယ္အလတ္တန္းအုပ္စုျဖစ္တဲ့ တစ္လက်ပ္သံုးသိန္းနဲ႔ ဆယ္သိန္း ၾကားရတဲ့Óဏလုပ္သားအုပ္စုပါ။ ဒီဝင္ေငြရရွိတဲ့ ျပည္တြင္း လုပ္သားဦး ေရေလသိန္းခန္႔ရွိၿပီး လုပ္သားလိုအပ္ ခ်က္ကအၿမဲရွိေနတဲ့ အုပ္စုလည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္အုပ္စုကေတာ့ က်ပ္သံုးသိန္းေအာက္ ဝင္ေငြရသူေတြ ျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းလုပ္သားေဈးကြက္ရဲ႕ အမ်ားဆံုးအင္အားစုပါ။ 

ဒါေတြကေတာ့လက္ရွိျပည္ တြင္းလုပ္သားေဈးကြက္နဲ႔ လုပ္ခ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကုန္ ေဈးႏႈန္းအရလုပ္သားေတြကိုလစာ တိုးေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တာမွန္ေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြဝင္ေငြေကာင္းဖို႔ လိုသလိုလုပ္သား တစ္သီးခ်င္းစီကလည္း မိမိတို႔ အရည္ အေသြးကို ျမႇင့္တင္ၾကဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ ေလာေလာဆယ္အေနအထား  ကိုၾကည့္လွ်င္ျပည္တြင္း အလုပ္လုပ္ ႏိုင္သူဦးေရရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္က အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနၾကသူေတြ ျဖစ္သလို အလုပ္အကိုင္ရရွိထားသူရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုကလည္း အလုပ္အကိုင္ မၾကာခဏေျပာင္းေရႊ႕တတ္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၂၀၁၇မွာ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ေတြအားေကာင္းလာမွာလဲ

၂၀၁၇ျပည္တြင္းေဈးကြက္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ျပည္ပ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းေတြအားေကာင္းလာ ဖြယ္ရွိတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္႐ံုအ လုပ္႐ံုနဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္ေတြမွာ လုပ္သား အင္အားအမ်ားအျပားဝင္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္သလို Óဏလုပ္ သားလိုအပ္ခ်က္ကလည္း လက္ရွိ ထက္ႏွစ္ဆသံုးဆနီးပါးလိုအပ္လာဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳး ေရးနယ္ပယ္ေတြမွာေတာ့ လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္ဟာ ယခင္ကာလမ်ား ထက္အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ဖြယ္ရွိ ေသာ္လည္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ မွာေတာ့လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္က ပန္းပန္ဆဲလို႔ဆိုရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ အိုင္တီ၊ စီမံခန္႔ခြဲ၊ မားကက္တင္း၊ လူအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စာရင္းကိုင္ နဲ႔အေရာင္းနယ္ပယ္ေတြမွာ လုပ္သား အမ်ားအျပားလိုအပ္လာမယ့္ အေန အထားျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပသြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကမယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံ သားÓဏလုပ္သားဦးေရကလည္း လက္ရွိထက္ျမင့္တက္လာႏိုင္ေပမဲ့ ကာယလုပ္သားျပည္ပထြက္ခြာမႈက ေတာ့လက္ရွိထက္ ေလွ်ာ့က်သြား ဖြယ္ရွိသလို ျပည္ပေရာက္လုပ္သား အခ်ိဳ႕ျပည္ေတာ္ကို ျပန္ဝင္လာမဲ့ အ ေနအထားပါ။ 

ျပည္တြင္းမွာေတာ့ Óဏလုပ္ သားေဈးကြက္က သိသိသာသာအား ေကာင္းလာမွာျဖစ္ၿပီးလုပ္သားလိုအပ္ ခ်က္ျမင့္မားႏိုင္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ ေတြအေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္အလုပ္အကိုင္  ေနရာေတြမွာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အခုကတည္းက ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိုင္တီနည္း ပညာလုပ္သားလိုအပ္ခ်က္က ၂၀၁၇ မွာျမင့္မားလာဖြယ္ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္မွာ  ကာယလုပ္သားနဲ႔ Óဏဆိုင္ရာအ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြယခု ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္သလို တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ခဝင္ေငြဟာလည္း လက္ရွိထက္တိုးလာဦးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမြန္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က လုပ္သားအေတာ္မ်ားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရွိလာဦးမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ၂၀၁၇မွာ ပိုမိုျမင္ေတြ႕ ရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ၿခံဳငံုလိုက္လွ်င္ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ဟာ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေတာင္ ထိုက္သင့္ တဲ့တိုးတက္မႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈကေတာ့ ရွိလာမွာ အခိုင္အမာပါပဲ။

ဘာေတြျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါသလဲ

၂၀၁၇အတြက္ျပည္တြင္းလုပ္ သားေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမွသာေပၚေပါက္ လာတဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကိုရယူဆုပ္ ကိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အလုပ္ရွာေနသူေတြ၊ အလုပ္လုပ္ေန ၾကသူေတြအေနနဲ႔ ခုကတည္းက မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ၾကပါလို႔ တိုက္ တြန္းခ်င္ပါတယ္။ စာေရးသူအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ထားသင့္တာေတြကို အႀကံျပဳရ လွ်င္

- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနဲ႔ အလုပ္ တာဝန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေလးစားမႈရွိပါ။ လစာေကာင္းမြန္ေရးထက္မိမိက အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္သင္ၾကား ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳပါ။ စိတ္ရွည္ပါ။ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ  ေပးႏိုင္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကိုနီးစပ္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ႊနောတသမု နဲ႔အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

- အဂၤလိပ္စကားေျပာနဲ႔ အေရးအ သားကိုအထိုက္အေလ်ာက္တတ္ ေျမာက္ထားသင့္တဲ့အျပင္တျခား တ႐ုတ္စာ၊ ဂ်ပန္စာ၊ကိုရီးယားဘာသာ စကားေတြကိုလည္း သင္ယူေလ့လာ ပါ။ အထူးသျဖင့္မိမိအလုပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ တဲ့အျခားဘာသာစကားေတြကိုလည္း ေလ့လာပါ။

- ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံနဲ႔ ႐ံုးသံုး အက္ပလီေကးရွင္းေတြ၊ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္နဲ႔ အျခားမိမိအလုပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အက္ပလီေကးရွင္းေတြ ကိုပါ အသံုးခ်တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ထားပါလို႔အႀကံျပဳပါရေစ။

ကိုထြန္း (ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္)