Like us on Facebook

Contact

အခြင့္လမ္းဂ်ာနယ္တြင္အလုပ္အကုိင္ေၾကာ္ျငာမ်ား (၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား)ကုိ အခမဲ့ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သုိ ့ျဖစ္ပါရ်္ ၀န္ထမ္းေခၚယူလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းေခၚေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ

အမွတ္ ၂၁/၂၃ တုိက္ (၁၇-၂၇) (၅၂)လမ္းေအာက္ဆုံးဘေလာက္၊ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမဳိ႕နယ္။

ဖုန္း -01-9010493၊ 09-73201208၊ 0973255742၊ 09-5142331