All Jobs

အေထြေထြ၀န္ထမ္း က်ား (၁၀)ဦး

31 Jan 2017 | Yangon | Full Time
Job Description - အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
- က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သြက္လက္တက္<က သူျဖစ္ရမည္။
- အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ ဓာတ္ပံု (၁)ပံု၊ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း မြန္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ လူကိုယ္တုိင္လာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။